Què és Folio?

Públic

Folio és una eina de la UOC per a compartir i publicar aprenentatges compartits en els itineraris formatius de la UOC.

Model Folio

 

Folio s’ha creat utilitzant WordPress, una eina per crear blogs personals, encara que molta gent el fa servir per crear qualsevol tipus de webs, des de pàgines comercials a portafolis professionals. Una de cada tres pàgines web al món està feta amb WordPress. WordPress és de programari lliure, això vol dir que no té secrets, que el codi es pot consultar, es pot reutilitzar i adaptar. En alguns casos, això facilita que WordPress existeixi en versions gratuïtes, ja que no requereix comprar llicències, però sobretot el que garanteix és transparència i accessibilitat. Gràcies al fet que és un projecte de codi lliure, milers de persones han pogut contribuir, adaptar, millorar i garantir-ne la qualitat. Així doncs, podríem dir que WordPress forma part del nostre propi patrimoni cultural, el compartim, el cuidem i l’alimentem, i d’això ens en beneficiem tots.

 

en podeu obtenir tota la informació en aquest enllaç: http://folio.uoc.edu/